سیم افشان سطح مقطع 50 با یک روکش برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

سیم تک رشته افشان با عایق PVC مطابق استانداردهای IEC60227-3 , VDE0281-3 , ISIRI607-3

با دامنه حرارتی در حالت خم شو :  -5 تا +70   درجه سانتی گراد و در نصب ثابت : -30  تا +80 درجه سانتی گراد

ساختار کابل : Cu/PVC

هادی مسی کلاس 5 مطابق  IEC 60228

عایق : PVC/C

 

1 1 الکترودی پل